SPOTKANIE ARCYBISKUPA Z MŁODZIEŻĄ

W dniu 19 kwietnia ksiądz arcybiskup Henryk Hoser spotkał się w szkole z młodzieżą zaniacką, uczniami klas pierwszych. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. ksiądz arcybiskup wspominał swoje lata w szkole. Zwracał szczególną uwagę na okres w którym przyszło mu się uczyć. Wspominał wspaniałych nauczycieli uczących za jego czasów. Następnie wskazywał młodzieży na ogromne możliwości pozyskiwania wiedzy,korzystając z profesjonalnej kadry pedagogicznej.Zachęcał ich do wzmożonej pracy w szkole która zaprocentuje w przyszłym ich życiu. na zakończenie wspomniał o kilku kawałach które ówczesna młodzież robiła w szkole,co bardzo podobało się młodzieży. Spotkanie które trwało ponad godzinę młodzież wyszła zadowolona co okazała gromkimi oklaskami.
W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy klas, Pani Dyrektor,Pan Starosta i Wicestarosta,ksiądz Proboszcz i przewodniczący zarządu Towarzystwa Absolwentów.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

KU PRZYSZŁOŚCI

Obecna siedziba Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie to stary, prawie 100- letni budynek tylko przystosowany do wymogów szkolnych. Służy młodzieży od ponad 80-ciu lat , trwale wrósł w panoramę miasta i pamięć pruszkowiaków. Jednak mimo sentymentu, jaki wszyscy żywimy do Starej Budy” zdajemy sobie sprawę, że obiekt ten nie spełnia wymogów XXI wieku. Całe środowisko zanowskie : związane ze Szkołą organizacje, dyrekcja, wykładowcy, absolwenci i uczniowie domagali się od wielu lat nowego budynku dla Liceum nie szczędząc wysiłków w tym kierunku. Wreszcie spełniło się,…. powstaje nowa siedziba Liceum im. Tomasza Zana ! której makietę przedstawiliśmy wśród zamieszczonych zdjęć z uroczystości.
19 kwietnia br odbyło się uroczyste wmurowanie „Kamienia Węgielnego” w ten gmach. W obecności abp Henryka Hosera – absolwenta „Zana” ,wojewody mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery ,starosty pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia, prezydenta Pruszkowa Pana Jana Starzyńskiego, dyrekcji Szkoły, jej profesorów, zaproszonych gości, licznej grupy absolwentów i aktualnych uczniów „Kapsułę czasu” wmurowano w ścianę budynku. A co w niej ? – Akt Erekcyjny z podpisami : Pana wojewody mazowieckiego , lokalnych władz, Jego Ekscelencji abp Hosera, dyrektora Liceum Pani Ewy Król, przedstawicieli wszystkich zasłużonych dla „Zana” organizacji. W metalowym pojemniku znalazły się też : lista obecnych profesorów Szkoły, znaczek – logo Towarzystwa Absolwentów Liceum Zana, pojedyncze egzemplarze lokalnych gazet- „Głosu Pruszkowa” i „WPR” , specjalne wydanie gazetki szkolnej „Tabela”, jako „Gazeta ponadczasowa”, fotografie obecnego budynku Szkoły, a także banknot dwuzłotowy wrzucony ręką Pana prezydenta „aby potomni poznali naszą walutę”.
Po uroczystości wszyscy wzruszeni, przejęci powagą chwili z uśmiechem na twarzy w poczuciu satysfakcji z rosnącej budowy ruszyli do pokoju nauczycielskiego. Przy kawie i słodyczach długo trwały serdeczne rozmowy pełne nadziei, że „genius loci” obejmujący miejsce, na jakim powstaje nowa siedziba „Zana” sprawi, że ten nowoczesny gmach będzie na równi ze starym budynkiem bliski przyszłym absolwentom, którzy tak, jak obecni osiągną w życiu bardzo wiele.
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

KOLEJNY JUBILEUSZ KOL. HALINY

8 kwietnia obchodziliśmy 106 urodziny najstarszej absolwentki Liceum Tomasza Zana, kol. Haliny Dobrowolskiej.
Jubilatka oczarowała nas. Z Jej twarzy emanował spokój, jakieś wyciszenie, pogoda ducha połączone z sympatycznym uśmiechem i trudno było uwierzyć, że mamy przed sobą osobę ponad 100 letnią.
Obecni na uroczystości: wicestarosta powiatu pruszkowskiego Pan Krzysztof Rymuza, prezydent Pruszkowa Pan Jan Starzyński, przedstawiciele mediów z dyrektorem Biblioteki Pruszkowskiej Panem Grzegorzem Zegadło na czele, prezes i wiceprezes Towarzystwa Absolwentów Liceum im. Tomasza Zana kol. Piotr Hoser i kol. Barbara Ratyńska wszyscy byli pod wrażeniem silnej osobowości Pani Haliny, Jej doskonałego wyglądu, jak i sprawnego umysłu.
Obdarzyła gości rzeczową rozmową, poczuciem humoru, pamięta wydarzenia z przeszłości jak i sprawy bieżące. Do niedawna pisała wiersze, a ma ich nie mało. Dzięki życzliwości prezydenta Pruszkowa został wydany zeszyt z Jej wybranymi utworami zatytułowany „Ja nie ryba” , którym obecni na Jubileuszu zostali obdarowani. To bardzo rzadko spotykane, by po tylu latach życia organizm człowieka tak dobrze funkcjonował.
W rozmowie Jubilatka mówiła nam , że bardzo ważna w życiu jest życzliwość dla ludzi, dążenie do zgody, szukanie dobrej strony każdego zdarzenia. Zapamiętamy te wskazówki.
Życzymy Koleżance Halinie, by jeszcze przez wiele lat cieszyła się dobrym zdrowiem wśród kochającej rodziny i przyjaciół w poczuciu satysfakcji z dobrze spełnionego życia.
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Zaproszenie na świąteczne "Jajeczko"

zdjęcie
(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

SZANOWNI ABSOLWENCI LICEUM ZANA

95. rocznica powstania naszej Szkoły, jaka mija w bieżącym, 2016 roku zobowiązuje nas do zorganizowania IX Zjazdu Absolwentów.

Zjazd odbędzie się 24 września (sobota) 2016 roku.

Przedstawiamy jego ramowy program:

* Godz. 12.00 - Msza św. w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie w intencji Szkoły, Profesorów, Uczniów i Absolwentów,

* Godz. 13.30 - Spotkanie w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala nr 5 w Pruszkowie. Po rejestracji uczestników w Biurze Zjazdu i odebraniu przez nich pamiątek odbędzie się część oficjalna i artystyczna Zjazdu. Po tym planujemy zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Absolwentów, podczas którego dokonamy wyboru członków nowego zarządu,

* Godz. 15.00 - Najbardziej ulubiona przez absolwentów część Zjazdu : spotkania klasowe w budynku naszej Szkoły, dokąd zawiezie nas zamówiony autokar. Będzie tam czekał na nas gorący poczęstunek.

* IX Zjazd Absolwentów zakończy bal absolwentów (czyt. wieczorek taneczny).

Zdecydowaliśmy się na spotkanie w Szkole mimo istniejących w niej ograniczeń lokalowych, będzie to pewnego rodzaju pożegnanie z obecnym, wysłużonym budynkiem Zana, który zniknie z pejzażu naszego miasta, kiedy budujący się nowy gmach Liceum zostanie oddany do użytku.

Koszt indywidualny uczestnictwa w Zjeździe zależy od ilości zgłoszeń (postaraliśmy się, by nie był wysoki) - według naszych kalkulacji wynosi 100 złotych. Prosimy Szanownych Absolwentów o możliwie szybką informacje o swoim uczestnictwie w Zjeździe i wpłatę tej kwoty na konto o numerze 83801600032003001200070351 .

Bardzo usprawni nasze wzajemne kontakty uzyskanie od Szanownych Absolwentów ich adresu pocztowego, mailowego, nr telefonu,83 a także podanie roku zdania matury w „Zanie”. Informacje te prosimy dołączyć do zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe na adresy :

Barbara Ratyńska - Al. Wojska Polskiego 70/2, 05-804 Pruszków; bratynska@wp.pl .
Piotr Hoser - piotr.hoser@wp.pl

Zapraszamy serdecznie - Zarząd

POWSTAJE NOWY BUDYNEK „ZANA”

Po wielu latach starania całego środowiska zanowskiego o wybudowanie nowej siedziby naszej Szkoły, wreszcie doczekaliśmy się, że młodzież licealna będzie mogła uczyć się w warunkach jak przystało na XXI wiek.
Przy pełnym zrozumieniu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie trudnej sytuacji Liceum i pilnej potrzeby poprawy warunków lokalowych uczniów „Zana” na jesieni 2015 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby naszego Liceum.

Prace budowlane postępują dość szybko przy sprzyjającej w tym roku pogodzie.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Będziemy przedstawiać kolejne etapy powstawania nowego budynku.

SZANOWNE KOLEŻANKI , KOLEDZY ABSOLWENCI LICEUM ZANA

Za rok minie 95 lat istnienia naszej Szkoły i z tej okazji organizujemy Zjazd Absolwentów w dniu 24 września 2016 roku.
Cała uroczystość odbędzie się w budynku Szkoły, chcemy w ten sposób pożegnać się z jej starymi murami, które kryją przecież nie mało naszych młodzieńczych przeżyć, budzą wspomnienia.
Po wielu trudnych latach dla „Zana” doczekaliśmy się zrozumienia władz powiatowych i budowa nowej siedziby naszego Liceum stała się faktem. Ogromnie cieszy nas widok rozpoczętych prac budowlanych na boisku Szkoły, a jednocześnie jesteśmy winni serdeczną pamięć temu staremu, ciasnemu budynkowi, który trwale wrósł w panoramę Pruszkowa służąc jego mieszkańcom przez kilka pokoleń, a po wybudowaniu nowej siedziby Liceum będzie wyburzony.
Z okazji jubileuszu naszego Liceum chcemy wydać folder, w którym znajdą się fotografie związane z historią „Zana” od pierwszych lat jego istnienia do chwili obecnej. Komitet Organizacyjny IX Zjazdu Absolwentów Liceum im. Tomasza Zana zwraca się do Szanownych Absolwentów z prośbą o jak najszybsze przysyłanie zdjęć naszej Szkoły opatrzonych krótkim opisem, na adres:

bratynska@wp.pl Tel. 692230300 Barbara Ratyńska
Al. Wojska Pols. 70 m.2
05-804 Pruszków

piotr.hoser@wp.pl Tel. 692403883 Piotr Hoser
ul. Akacjowa 3
05-806 Komorów


Prosimy też wszystkich Absolwentów o przysyłanie swoich adresów e-mail, co bardzo ułatwi wzajemne kontakty.
Już teraz zapraszamy na Zjazd, a bardziej zdecydowanych prosimy o zgłoszenie swojego udziału w tym spotkaniu /warunki uczestnictwa podamy w terminie późniejszym – pracujemy nad tym/.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd
Towarzystwa Absolwentów
Liceum Tomasza Zana
w Pruszkowie

NOWOROCZNE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW LICEUM im. TOMASZA ZANA W PRUSZKOWIE

16 stycznia 2016 roku absolwenci Liceum im. Tomasza Zana, jak nakazuje tradycja świąt Bożego Narodzenia, dzielili się opłatkiem życząc sobie pomyślności w nowym roku, który dopiero co zawitał do kalendarza.
Spotkanie odbyło się jeszcze w starym budynku naszej Szkoły – piszę „jeszcze”, bo w niedługim czasie ten wysłużony obiekt przestanie istnieć, a jego rolę przejmie nowoczesny, obszerny gmach, którego budowa trwa od kilku miesięcy. Radość i satysfakcję absolwentów budził widok rozpoczętych prac budowlanych na szkolnym boisku, a obecność dźwigu i innych maszyn jest potwierdzeniem, że naprawdę będziemy mieć nową siedzibę Szkoły. Po tylu latach starań środowiska zanowskiego o nowy budynek, o poprawę warunków nauki u „Zana”, wreszcie znaleźliśmy zrozumienie u nowego starosty, Pana Zdzisława Sipiery. Wielkie dzięki, brawo!
Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych: Starostwa i Urzędu Miasta, była z nami dyrekcja Szkoły, nasi nauczyciele, a także wielce szacowny absolwent „Zana” Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, który poświęcił miejsce budowy. Dzielił się też opłatkiem prof. Bronisław Siemdaj, który mimo zaawansowanego wieku, zawsze spotyka się z nami budząc wielki szacunek i wzruszenie swoich wychowanków.
Wiele miłych słów pod adresem Liceum Zana wypowiedział były starosta – teraz wojewoda mazowiecki -, Pan Zdzisław Sipiera, a obecny wice prezydent Pruszkowa, Pan Andrzej Królikowski przypomniał, jak duży wkład do historii naszego miasta, jego kultury wniosła 95-letnia nasza Szkoła. Po tych wystąpieniach poczuliśmy się dumni, że jesteśmy Jej absolwentami.
Spotkanie było bardzo udane, tylko szkoda, że nas absolwentów nie było więcej. Czyżby pędzący rytm codziennego życia wyprzedził pamięć szkolnych lat? Nie pozwólmy na to!
W bieżącym, 2016 roku mija 95 lat istnienia naszej Szkoły i dla uczczenia tego jubileuszu organizujemy we wrześniu IX Zjazd Absolwentów. Zarząd Towarzystwa Absolwentów zwraca się do Koleżanek i Kolegów o możliwie szybkie zgłaszania swojego udziału w tym spotkaniu, podczas którego pożegnamy stare mury „Zana” , które po wybudowaniu nowej siedziby Szkoły znikną z pejzażu Pruszkowa.

Z pozdrowieniami - Zarząd
Kontakt:
bratynska@wp.pl
piotr.hoser@wp.pl

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ

8 kwietnia 2015 roku nasza Absolwentka, Kol. Helena Dobrowolska skończyła 105 lat. Wychowała troje dzieci, doczekała się siedmioro wnucząt ,dwanaścioro prawnuków i jednej praprawnuczki. To piękny wiek, nie często dożywamy tylu lat, a Pani Helenie udało się!
Oczywiście takie wydarzenie nie mogło odbyć się bez prezydenta naszego miasta, Pana Jana Starzyńskiego, który składał życzenia Jubilatce z wielką radością i satysfakcją, że właśnie dawna mieszkanka Pruszkowa przekroczyła 100 lat życia. Maturę Kol. Helena zdawała w Gimnazjum im. Tomasza Zana w Pruszkowie w 1930 roku, potem zdobyła wykształcenie pedagogiczne. W tej samej Szkole Świadectwo Dojrzałości otrzymał Henryk Hoser, obecny Arcybiskup Diecezji Warszawsko – Praskiej , był bliskim kolegą syna Jubilatki. Jego Ekscelencja również odwiedził Seniorkę w dniu Jej urodzin sprawiając tym ogromną radość Pani Helenie, która od dłuższego czasu oczekiwała wizyty tego wybitnego Absolwenta Gimnazjum Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli Towarzystwa Absolwentów Szkoły – Barbary Ratyńskiej i Piotra Hosera.
Wśród licznie zgromadzonej rodziny i przyjaciół uśmiechnięta, jak zawsze wszystkim życzliwa Pani Helena poznawała swoich gości bezbłędnie pamiętając nieraz ich nazwiska, choć nie widziała niektórych osób od kilku lat. Emanował z Niej spokój, radość życia, dobrze spełnionego życia, w którym rodzina i życzliwość dla ludzi były wartością nadrzędną. Rozmowy, trochę wspomnień, życzenia jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu wśród kochającej rodziny i przyjaciół wypełniły to spotkanie. Dużo kwiatów.
Odjeżdżaliśmy z poczuciem niedosytu, bo chciałoby się jeszcze dłużej być z Panią Heleną, słuchać Jej wspomnień, jakie mimo upływu wielu lat opowiadała dość dokładnie. Jeszcze do niedawna pisała wiersze, których zgromadziła niemało, część z nich jest w książce „Zaniacy z poezją pod rękę” wydanej w 2009 roku z okazji 25-lecia istnienia Towarzystwa Absolwentów Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Gratulujemy Szanownej Koleżance dożycia sędziwego wieku w tak dobrej formie, życzymy bardzo serdecznie jeszcze wielu lat życia w zdrowiu ,rodzinnej miłości i poszanowaniu.
Oczarowani Panią Heleną, Jej jubileuszem pytaliśmy Koleżankę jaką może nam dać receptę na długie, szczęśliwe życie. Dokładnej informacji nie było, ale wyczuwało się, że szacunek dla ludzi, gotowość niesienia im pomocy i życiowy rozsądek stanowią podstawę dobrego samopoczucia naszej Koleżanki i przyczyniają się do długowieczności.

BR

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WIELKANOCNE

Szanowni Profesorowie, Absolwenci i Przyjaciele naszej Szkoły zarząd Towarzystwa Absolwentów serdecznie zaprasza na tradycyjne „Jajko”
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 kwietnia o godz. 11.00
w budynku Liceum przy ulicy Daszyńskiego 6 w Pruszkowie

SPOTKAMIE ŚWIĄTECZNE ZANIAKÓW

    Podtrzymując wieloletnią tradycję absolwenci Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie spotkali się w swojej Szkole 17 stycznia br., by podzielić się Opłatkiem.
    Obecność księdza Mariana Mikołajczaka, Jego modlitwa, śpiew kolęd sprawiły, że powrócił nastrój niedawno minionych Świąt Bożego Narodzenia, powstała przyjazna, ciepła atmosfera. Nasze zaproszenie przyjęli także Pan starosta Powiatu Pruszkowskiego Zdzisław Sipiera, wicestarosta Pan Krzysztof Rymuza, prezydent Pruszkowa Pan Jan Starzyński, Pani dyrektor Liceum Małgorzata Kucharska. Dziękujemy, jesteśmy wdzięczni naszym Gościom, że byli z nami.
    Radość spotkania zagłuszyła informacja, że Pani dyrektor kończy pracę w naszej Szkole i obejmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym. Kompetentna, zawsze życzliwa pomogła Towarzystwu Absolwentów w niejednej sprawie , jesteśmy bardzo wdzięczni za tę współpracę z nami, dziękujemy. Całe nasze środowisko żałuje, że Pani dyrektor odchodzi , jest lubiana i szanowana przez zaniaków i będzie nam brakowało Pani Małgorzaty. Jednocześnie życzymy Pani naczelnik wielu sukcesów w pracy. Zostajemy z nadzieją, że równie dobrze ułożą sie nasze relacje z nową dyrekcją Zana.
    Takie spotkanie po latach z kolegami ze szkolnej ławy to spotkanie z naszą młodością, budzą się wspomnienia, czuje się jakąś satysfakcję , radość. Ta radość bycia razem była w nas, jak zawsze na podobnych spotkaniach, ale jeszcze większą radość przyniosła obietnica Pana starosty, że będzie realizowana budowa nowej siedziby naszej Szkoły. Obecny na spotkaniu Pan Zdzisław Sipiera powiedział wprost, że jeszcze za Jego kadencji zostanie przecięta wstęga otwarcia nowego budynku Liceum Tomasza Zana. Absolwenci przyjęli to oświadczenie burzliwymi oklaskami, wszyscy powstali z miejsc, zapanowała ogólna radość i jednocześnie wiara, że tym razem ,ten Pan starosta dotrzyma słowa i doczekamy się chwili, kiedy to zasłużone, ponad 90-letnie Liceum będzie mogło funkcjonować w godnych dla siebie warunkach. Życzymy profesorom, uczniom, wszystkim absolwentom, całemu środowisku zanowskiemu, by tak się stało .

BR

PRZEPRASZAMY

PRZEPRASZAMY wszystkich naszych Przyjaciół i Sympatyków, że na tej stronie od kilku miesięcy nie ukazywały się nowe materiały. Sprawiły to zupełnie nie zależne od nas okoliczności. Ubolewamy nad tym i dołożymy starań, by w przyszłości nie zdarzały się takie sytuacje, a przedstawiane przez na informacje zadawalały wszystkich odwiedzających naszą stronę.

Zarząd

JUBILEUSZ 30-LECIA TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM im. TOMASZA ZANA W PRUSZKOWIE

    4 października - sobota to jeden ze słonecznych dni wczesnej jesieni 2014 roku. Dla członków Towarzystwa Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie minął jako dzień ważny, bo w nim obchodziliśmy jubileusz 30-leciqa istnienia naszej organizacji. Tak szybko minęły te lata, podczas których podjęliśmy starania upamiętnienia naszych profesorów i absolwentów, wydarzeń szkolnych poprzez ufundowanie okazjonalnych tablic, wydanie dwóch tomików wspomnień o Liceum Zana, jego wykładowcach, o losach naszych absolwentów. Z inicjatywy zarządu Towarzystwa został też wydany reprint książki autorstwa niezapomnianej polonistki Liceum, p. prof. Stanisławy Ostrowskiej - "ZAN" przedstawiający życiowe losy patrona naszej Szkoły. Zebraliśmy dużą ilość wierszy pisanych przez zaniaków i zostały one wydane w II tomikach zatytułowanych "Zaniacy z poezją pod rękę". Wreszcie podczas VII Zjazdu Absolwentów w 2006 roku stanęło na boisku szkolnym oczekiwane od lat popiersie Tomasza Zana. Ostatni Zjazd na 90 -lecie działalności Liceum Zana przyniósł wybity przez Mennicę Śląską Medal 90-lecia.
    To może nie za wiele osiągnięć przez te 30 lat, ale nasze fundusze to jedynie niewysokie składki członkowskie i gdyby nie pomoc finansowa władz samorządowych Pruszkowa nie bylibyśmy w stanie tego dokonać. Serdecznie dziękujemy!
    Dużą wagę przywiązujemy do integracji środowiska zanowskiego. Oprócz Zjazdów Absolwentów organizowanych co 5 lat na kolejne jubileusze istnienia Szkoły spotykamy się także w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Nieustannie dążymy do tego, by na tych spotkaniach było więcej absolwentów z młodszych roczników matur. Koleżanki, Koledzy , wstępujcie w szeregi Towarzystwa Absolwentów, na pewno zrodzą się nowe inicjatywy naszej działalności. Jubuleusz 30-lecia rozpoczęliśmy uroczystą mszą św. w kościele p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie celebrowaną przez ks. Proboszcza Mariana Mikałajczaka w asyście księży naszych absolwentów: Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera i księdza Romana Trzcińskiego. Skierowanych do nas słów Arcybiskupa wysłuchaliśmy ze wzruszeniem, tak ciepło i z wielkim szacunkiem wyrażał się o naszych profesorach, o atmosferze naszego Liceum, gdzie każdy z nas jako uczeń czuł się podmiotem, choć byliśmy poddani szkolnemu rygorowi. Po mszy św . - znowu w Szkole. Te same malowidła w Sali Pompejańskiej co wtedy, ile to już lat od matury ? Ciasne korytarze , schody i myśl, że to jest moja Szkoła - nieduża, bez Sali gimnastycznej, nie przystaje do XXI wieku, ale niepowtarzalna, jedyna. Czas pokaże co przyniesie jej przyszłość. Nasze spotkanie oprócz Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera uświetnili swoją obecnością pani starosta Elżbieta Smolińska, pan prezydent Jan Starzyński, wielce szacowny absolwent Zana Jego Eminencja, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, księża absolwenci. JAK DOBRZE BYĆ RAZEM ! Prezes Towarzystwa Absolwentów, Piotr Hoser wręczył dwa dyplomy HONOROWEGO CZŁONKA TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW LICEUM im. TOMASZA ZANA - Pani MAŁGORZACIE KUCHARSKIEJ obecnej dyrektor naszej Szkoły i Kol. MARKOWI CHŁOŚCIE , który pomaga nam w swojej drukarni "Graf".
    Była też część artystyczna jubileuszowego spotkania - obejrzeliśmy wykonaną przez aktualnych uczniów Liceum inscenizację o Tomaszu Zanie, Adamie Mickiewiczu i ich Związkach Filaretów i Filomatów. Bardzo dziękujemy za ogrom pracy włożonej w przygotowanie tego widowiska Paniom polonistkom - prof. Bożenie Rostkowskiej i prof. Jolancie Zgodzie. Dobrana tematyka i dobre wykonanie. Brawo ! Część artystyczną zakończył solowy śpiew obecnej uczennicy Zana kol. Zuzanny Wojtczak. Wysłuchaliśmy piosenek z repertuaru Edith Piaf w wersji francuskiej. Głos koleżanki sugeruje, że w przyszłości może czekać na nią kariera śpiewaczki.
    Kropelka szampana i pyszny tort ufundowany przez nasze Liceum dopełnił atrakcji spotkania. Potem. potem to już długie zaniaków rozmowy, wspomnienia, wspomnienia i to miłe uczucie, że spotkanie po latach ma sens.

Barbara Łosiewicz - Ratyńska
matura 1953

zdjęcie zdjęcie zdjęcie

SPOTKAJMY SIĘ

    Szybko przeszło lato, jesień się kończy i już nie długo miesiąc grudzień obdaruje nas radością Świąt Bożego Narodzenia, a więc czas na tradycyjny opłatek.
    Zapraszamy naszych Profesorów, Absolwentów na spotkanie Opłatkowe w dniu 17 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 do budynku naszej Szkoły przy ul. Daszyńskiego 6 w Pruszkowie.
    Jak zwykle, będzie miło

Zarząd

Przyjdź do nas

Jeśliś kiedyś brał nauki tu, u „Zana”
Przed sprawdzianem, przed maturą czułeś stres
Usiądź z nami, absolwentów grupa zgrana,
Na spotkaniach w Towarzystwie miło jest
    Z nami jajkiem się podzielisz raz do roku
    I opłatka święconego też spróbujesz w zimie
    Spotkasz Tę, co chciałeś, by u twego boku
    Była stale, bo kochałeś się w dziewczynie.
Czas poplątał nasze ścieżki, los odmienił
Tyś już inny, także nie ta sama Ona
Czemu, gdy spojrzała tyś się zarumienił,
Czujesz tremę ? Widzisz? Ona też speszona
    Popatrz, włosów u niej mniej i jakieś płowe,
    Twarz pogodna, choć policzki kreskami usłane,
    Uśmiech dawny i jak dawniej chyli głowę,
    Oczy? Pozostały wciąż te same , wciąż…. kochane
Zamyślony idziesz sam, powoli wracasz do rodziny
W inny świat, co nie przystaje do wspomnienia
I nie możesz dziś zapomnieć tej dziewczyny.
Po co życie koryguje nasze plany, losy zmienia ?
    Dla tej chwilki, co jak światła błysk przeminie,
    Dla iskierki, co nieśmiało błyśnie w oku
    Warto razem powspominać o maturze, o dziewczynie
    Na spotkaniach absolwentów kilka razy w roku.